Eco és a nagy kísérlet: A rózsa neve

Mivel minden szentnek maga felé hajlik a keze, így egy menő könyvtár kerül a látóterünkbe a mai ajánlóban. Kedves Olvasóm, el kell, hogy keserítselek, Sean Connery igéző arca és színészi játéka csak egyetlen réteget tud visszaadni abból, amit a könyv elénk tár. Ha szereted a középkorban játszódó krimit, elragadott Ken Follett világa, akkor ez a te filmed! Egy szerzetesi közösségben sorra történnek a gyanúsabbnál gyanúsabb halálesetek. Vilmos, a bölcs, daróc ruhás Sherlock Holmes és Adso, a zöldfülű, fiatal szerzetes párosa elképesztően izgalmas nyomozást folytat. Körülöttük pedig feltárul a kolostor és egy páratlan könyvtár színekkel és intrikákkal teli világa. A szöveghez azonban vértezd fel magad! Mert irodalomtudományi nehézbombázó. Az olasz Esterházy Péter (kettejüknek még a halála is válhatatlan egymástól) jól feladja a leckét. Ritkán esik meg olyan, hogy egy szerző részletes értelmezési instrukciót ír a saját regényéhez. Amolyan használati utasítást, mert ebben a

Légből kapott történetek: A repülés történetének magyaróvári hősei


Az első világháború ismert helyi hősei közül többen civil életük során sem tudtak teljesen elszakadni a repüléstől, hiába lett közülük valaki híres akadémiai tanár, országgyűlési képviselő, vagy akár jó nevű építész. Néhányuknak azonban a civil élet lehetősége nem adatott meg, mert szolgálati kötelességük teljesítése közben életüket veszítették.

Bittera Miklós (1887-1947) 16 hónapon keresztül a debreceni 39. közös gyalogezred kötelékében harcolt az orosz majd az olasz fronton. 1915 őszén súlyosan megsebesült. 1916-ban, felépülése és a repülőtiszti tanfolyam elvégzése után a 27. repülőszázadhoz került. Tíz hónapon át az orosz fronton hajtott végre felderítő és bombavető repüléseket a 27. repülőszázad katonájaként. Utolsó útja során gépe találatot kapott, lezuhant, ő pedig súlyos gerincsérülést szenvedett. Kiérdemelte a III. osztályú katonai érdemkeresztet, a vitézségi érmek mindhárom fokozatát, valamint a német II. osztályú vaskeresztet is. 1939-ben szolgálaton kívüli emléklapos repülőszázadosként, Gallasz Rudolf  és Laurenszky Gusztáv szolgálaton kívüli repülőszázadosokkal együtt megalapította a   Mosonmegyei Diákszövetség keretében működő  Avaria Sportrepülő Szakosztályt.

Gallasz Rudolfot (1896-1960) 1915-ben, a Ludovika Akadémián avatták hadnaggyá. A 13. honvéd gyalogezred tisztjeként vonult a harctérre. 1916 júniusában az orosz fronton megsebesült. Felépülése után a román hadszíntéren harcolt.  1917-ben a repülő csapatokhoz osztották be, a 42. vadászrepülő-század tábori pilótájaként az olasz harctérre vezényelték. 1920-ban, több hadi kitüntetés birtokosaként szolgálaton kívüli viszonyba lépett.

Laurenszky Gusztáv (1893-1942) háborús katonai szolgálatát a 33. tábori ágyús ezred kötelékében kezdte. Később került át a repülőkhöz, a galíciai majd az olasz fronton felderítőtisztként több veszélyes vállalkozást is végrehajtott. Megkapta a vitézségi érem több fokozatát, a katonai érdemkeresztet és a Signum Laudis kitüntetést is.

Szalay Ernő (1890-1919) a háború kezdetén a 13. honvéd gyalogezredben szolgált. Az orosz fronton harcolt, ahol megsebesült és többször ki is tüntették. 1917 elején megfigyelő tisztként került a 28. repülő századhoz, ahol az olasz fronton Velence és Trieszt térségében légi ütközetekben vett részt. 1917 őszén már a 34. repülőszázad kötelékében harcolt. Hősiességéért megkapta a Vaskorona-rendet és a Tiszti Arany Vitézségi Érmet is, a hazai katonai célú légi fényképészet egyik úttörőjének tartják. A világháború vége a 62. felderítőszázad parancsnokaként érte.

1918. július 13-án a 6367. számú postarepülőgép Moson megyében, Püski község mellett - motorhiba, vagy a kedvezőtlen légköri viszonyok miatt - lezuhant. A gépet az a Vargha Emil László (1891-1918) főhadnagy vezette, aki részt vett a Budapest-Bécs postajárat első útján is, ő volt az első magyar „repülőpostás”. Vargha Emil László és társa, Richard Winger holttestét először Magyaróvárra szállították, Varghát Budapesten, Wingert Bécsben helyzeték örök nyugalomra. A gép postazsákjának tartalmát 135 ajánlott, 70 közönséges levelet és 125 táviratot hiánytalanul megtalálták és Bécsbe juttatták.


Az összeomlás után Szalay Ernő felajánlotta szolgálatait a Károlyi Mihály-féle népköztársaságnak, 1918 november eleje óta az Albertfalván működő repülőosztályt vezette századosi rangban. Az alakulat pilótái részt vettek a postai küldemények eljuttatásában, felderítő és propaganda célú repüléseket végeztek. Röpcédulákat, újságokat szórtak az egész ország területére, valamint a megszállt területekre is. Itt szolgált pilótaként 1919 nyaráig Gallasz Rudolf is.

Az egység egyik legtöbb bevetést végrehajtó repülője Hottovy Ferenc (1890-1919) őrmester volt. Hottovy, Szalayhoz hasonlóan magyaróvári volt, a világháborúban a gyalogságnál szolgált, kiérdemelte a vitézségi érem több fokozatát és a német II. osztályú vaskeresztet is. 1918 novemberétől tíz alkalommal szállt fel, több alkalommal szórt röpcédulákat is. Egyik ilyen útja során a csehek olyan golyózáport zúdítottak rá a megszállt komáromi várból, hogy megsérült gépével Bábolnán kényszerleszállást kellett végrehajtania.

1919. március 11-én parancsnokával, Szalay Ernő századossal együtt Magyaróvár térségébe repült felderítés céljából. Magyaróváron leszállva meglátogatták családjukat és felkeresték a Magyaróváron állomásozó 13. gyalogezred maradékát is, ahol díszebéden vettek részt. Visszaútjuk során Hansa-Brandenburg C.I típusú gépük tisztázatlan körülmények kötött (motorhiba, hóvihar) az akkori nyomda épületére (Schweinitz-ház) zuhant és mindketten hősi halált haltak.  Síremlékeik ma is állnak a magyaróvári temetőben.Kétrészes írásom alig ötven évet ölel át. Ez alatt a fél évszázad alatt a levegőben szálló látványosságok, különös repülő szerkezetek elindultak a közlekedési eszközzé válás útján.
 

A cikkben szereplő képek forrása:

Vargha Emil László az első magyar „repülőpostás” (1918) – Az Aero 6. évf. 1918. 13. sz. 254. p.
A Hottovy-család síremléke, Magyaróvári temető – Huszár Gál Városi Könyvtár
A Szalay-család síremléke, Magyaróvári temető – Huszár Gál Városi Könyvtár
 
- Kimlei Péter -

Megjegyzések