Eco és a nagy kísérlet: A rózsa neve

Mivel minden szentnek maga felé hajlik a keze, így egy menő könyvtár kerül a látóterünkbe a mai ajánlóban. Kedves Olvasóm, el kell, hogy keserítselek, Sean Connery igéző arca és színészi játéka csak egyetlen réteget tud visszaadni abból, amit a könyv elénk tár. Ha szereted a középkorban játszódó krimit, elragadott Ken Follett világa, akkor ez a te filmed! Egy szerzetesi közösségben sorra történnek a gyanúsabbnál gyanúsabb halálesetek. Vilmos, a bölcs, daróc ruhás Sherlock Holmes és Adso, a zöldfülű, fiatal szerzetes párosa elképesztően izgalmas nyomozást folytat. Körülöttük pedig feltárul a kolostor és egy páratlan könyvtár színekkel és intrikákkal teli világa. A szöveghez azonban vértezd fel magad! Mert irodalomtudományi nehézbombázó. Az olasz Esterházy Péter (kettejüknek még a halála is válhatatlan egymástól) jól feladja a leckét. Ritkán esik meg olyan, hogy egy szerző részletes értelmezési instrukciót ír a saját regényéhez. Amolyan használati utasítást, mert ebben a

Kiállítás egy volt magyaróvári tanítónőről, népdalgyűjtőről


Könyvtárunkban tekinthető meg az a kiállítás, ami Radó Gyuláné (Kenesei Ilona) életét és munkásságát mutatja be. A kiállítás a Csatangoló Tánccsoport és Hagyományőrző Egyesület és az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely együttműködésében valósult meg. A mosonmagyaróvári könyvtár lehetőséget kapott arra, hogy bemutassa ezt a városunkhoz is kötődő életutat.

Kenesei Ilona Veszprémben született 1883. február 9-én Klein Ilona néven. Tíz éves korára már többszáz népdalt ismert és énekelt. Fiatalkorát Keszthelyen töltötte. Tanulmányait Veszprémben és Kőszegen végezte. Tanítói pályafutását 1902-ben Magyaróváron kezdte a mai Bolyai iskola központi épületében, ahol Gizella nevű nővére már néhány éve tanított. Ebben az épületben működött az állami elemi fiú- és leányiskola valamint az iparostanonc iskola is. 1907-ben a Klein nővérek nevüket Keneseire magyarosították.


Városunkban bontakozott ki Kenesei Ilona népdalgyűjtői munkája, amit a nyári szünidő alatt végzett. A téli időszakban rendszerezte ezeket a dalokat. Gyűjtött a környező falvakban (Arak, Kisbodak, Halászi, Remete, Püski, Lipót, Lébény, Mosonszentmiklós) és az egész ország területéről is, de javarészt a Dunántúlról (Sokoróalja, a Balaton vidéke). Utazásainak költségét szerény megtakarításai és a Magyar Nemzeti Múzeum éves támogatása fedezte. Magyaróváron születtek meg dalgyűjteményének első kötetei. Gyűjtéséből több darabot közölt a Mosonvármegye című lap is.

A huszadik század eleje a magyar népdalgyűjtés hőskora volt. Kenesei Ilonának gyűjtéseivel, Kodály Zoltán és Bartók Béla kortársaként, és hozzájuk hasonlóan sikerült pillanatfelvételt készítene az életmódváltás határához érkezett falusi lakosságról. Fontos helytörténeti adalékok olvashatók ki az általa lejegyzett dalszövegekből. Az egyik dalban például megemlítik, hogy a halászi lányok a patrongyárban dolgoztak. Ebben a sorban a Magyaróváron 1900-ban létesült vadásztöltény-gyárra történik utalás, ahol ezek szerint falusi női munkavállalókat is alkalmaztak. A gyár mellett, a falusi férfiak számára a kaszárnya volt a megváltozott életmód másik fontos színtere, amiről több dalt is találunk. A katonai szolgálat miatt, a besorozott férfiaknak (regruták) el kellet szakadnia szülőföldjétől, be kellett vonulnia (berukkolás) a közeli és távoli (Győr, Sopron, Veszprém, Nyitra) laktanyákba (kaszárnyák). Utazásukhoz - a falujukat eddig ritkán vagy soha el nem hagyó legények - a kor nagy vívmányát, a vasutat (gőzös) használják, amit szintén több helyen megénekelnek. Értő és érző módon kell olvasnunk ezeket a dalszövegeket,  mert  ősapáinkról és ősanyáinkról szólnak, az ő örömükről és bánatukról.
Kenesei Ilona 14 kötetes kéziratos dalgyűjteményét - amit Kodály Zoltán, Bartók Béla is ismert, sőt elismert - napjainkban az Országos Széchenyi Könyvtár Zeneműtára őrzi.
Magyaróváron ismerkedett meg leendő férjével, Radó Gyulával (1884-1916), aki a Magyaróvári Gazdasági Akadémia versírással is foglalkozó hallgatója volt.
Kenesei Ilonát 1913-ban saját kérésére Isaszegre helyezték át, 1914-ben férjhez ment Radó Gyulához. Házasságuk nem volt hosszú életű, férje 1916 nyarán, az orosz fronton hősi halált halt. Özvegy Radó Gyuláné a két világháború között jelentős szerepet játszott Isaszeg társadalmi és kulturális életében. Alapítója és elnöke volt az Országos Stefánia Szövetség (a védőnői hálózat elődje) isaszegi szervezetének és a helyi Nemzeti Egység női csoportjának. Tanítványai részvételével műkedvelői előadásokat állított színpadra, de szívén viselte a szegény sorsú gyerekek szociális és egészségügyi ellátását is. Gyermekei nem voltak, de sajátjaként tekintett gyerekek tucatjaira, sőt egy félárva kislányt is örökbe fogadott és felnevelt. Férje emlékét mindhalálig őrizte, akinek neve az isaszegi hősök szobrának talapzatán és a magyaróvári gazdász hősök emlékművén egyaránt olvasható.
1938-ban vonult nyugdíjba, majd a fővárosba költözött. Budapesten halt meg 1960. február 3-án.

Közel hatvan évvel Radó Gyuláné Kenesei Ilona halála után Eto-Papp Beáta, a Csatangoló Tánccsoport és Hagyományőrző Egyesület elnöke felvállalta, hogy minél szélesebb körben ismertté tegye ezt a mára már elfeledett munkásságot és példamutató életutat. 2020-ban CD-t jelentettek meg az első világháború korát megidéző isaszegi gyűjtéséből. 2021 nyarán elkészítették az élete főbb állomásait bemutató összeállítást, ami november 20-áig, Isaszeg után, a mosonmagyaróvári könyvtár kiállítóterében látható.

 
- Kimlei Péter -
 

Megjegyzések