Eco és a nagy kísérlet: A rózsa neve

Mivel minden szentnek maga felé hajlik a keze, így egy menő könyvtár kerül a látóterünkbe a mai ajánlóban. Kedves Olvasóm, el kell, hogy keserítselek, Sean Connery igéző arca és színészi játéka csak egyetlen réteget tud visszaadni abból, amit a könyv elénk tár. Ha szereted a középkorban játszódó krimit, elragadott Ken Follett világa, akkor ez a te filmed! Egy szerzetesi közösségben sorra történnek a gyanúsabbnál gyanúsabb halálesetek. Vilmos, a bölcs, daróc ruhás Sherlock Holmes és Adso, a zöldfülű, fiatal szerzetes párosa elképesztően izgalmas nyomozást folytat. Körülöttük pedig feltárul a kolostor és egy páratlan könyvtár színekkel és intrikákkal teli világa. A szöveghez azonban vértezd fel magad! Mert irodalomtudományi nehézbombázó. Az olasz Esterházy Péter (kettejüknek még a halála is válhatatlan egymástól) jól feladja a leckét. Ritkán esik meg olyan, hogy egy szerző részletes értelmezési instrukciót ír a saját regényéhez. Amolyan használati utasítást, mert ebben a

Helytörténet járvány idején: több mint harminc szócikkel bővült a Moson Megyei Életrajzi Lexikon
2020 elején úgy terveztem, hogy az online lexikon a korábbi évekhez hasonlóan 5-10 újabb szócikkel fog bővülni, de nem így alakult. Január végén Simon Zsuzsanna elküldte publikálásra Cser Zoltán költő, esztéta, áprilisban pedig Éder Vilmos építész, festőművész életrajzát. A veszélyhelyzet feloldásakor Tuba Lászlótól megkaptam a tavaly elhunyt közismert gyermekgyógyász, dr. Keszei Károly szócikkét.

Újabb szócikkekkel bővül az onlie adatbázisunk 

A városi könyvtárat is érintő látogatási tilalom ideje alatt igyekeztem - a közel negyed évszázad alatt összegyűjtött - névjegyzékemből az online lexikonba minél több életrajzot elkészíteni. Nagy segítséget jelentett kutatómunkámban, hogy rövid időre, több fontos országos adatbázis ingyenes elérhetővé vált. Sokat használtam a győri könyvtár digitális gyűjteményét is. Hasznomra volt az is, hogy könyvtárunkban több éve folyik az egykori helyi sajtó cikkeinek tartalmi feltárása, amiben több munkatárs is részt vesz.

Folyik a munka a helyismereti gyűjteményben (Képen balról jobbra: Kimlei Péter és Tuba László)


A rendkívüli helyzetben készült névsort a hölgyekkel kezdem. A 20. század elején tíz éven át tanított a magyaróvári népiskolában Kenesei Ilona tanítónő. Nem csak pedagógus, híres népdalgyűjtő is volt, élete során több mint ötezer dalt gyűjtött össze.
A polgári iskola igazgatói közül megismerhetik Alszeghy Piroska, Korber Aranka és Krolopp Evelin életútját.

Keresés az Arcanum Digitális Tudástárában

Krolopp Evelin neve megtalálható a győri könyvtár digitális gyűjteményében

A piarista iskola tudós szerzetestanárai közül többen ismertek már, most az iskola három világi tanárával foglalkoztam: Buszek Jenővel, Todorán Józseffel és Murányi Kálmánnal. Buszek Jenő és Todorán József személye még napjainkban is köztiszteletben áll az egykori tanítványok körében. Murányi Kálmánt eredetileg büntetésképpen helyezték Magyaróvárra, de személyével városunk helytörténeti kutatása sokat nyert. 

Hivatalosan nem tanított városunkban Dsida Ottó, a híres győri pedagógus, de tankerületi főigazgatóként többször meglátogatta az itteni iskolákat, sőt élete végén Mosonmagyaróváron élt, és itt is hunyt el. Nem szabad megfeledkeznünk falvaink tanítóiról sem. Ilyen fáklya volt idős és ifjú Kollerits Ferenc, akiknek szelleme Mosonszentmiklóson összesen több mint ötven én át világított.

Az oktatásügy és a közigazgatás határmezsgyéjén tevékenykedtek a dualizmus korában a megyei tanfelügyelők, most négy pályaképét vázoltam fel: Kuliszeky Ernőét, Rill Józsefét, Polyánszky Lászlóét és Dezső Lipótét.

Keresés a Pannon Digitális Egyesített Archívumban

Az egyházi személyek száma öt fővel gyarapodott: bekerült Bobleter Ignác és Foidek József mosonszolnoki plébánosok. Az elszakított területek papjai közül Békeffy István és Halmosy István a hűségükről és hazaszeretetükről tettek tanúbizonyságot. Nogáll László, a dualizmus korának egyik jelentős teológiai írója Mosonmagyaróváron töltötte élete utolsó évtizedét teljesen elfeledve.

A huszadik század hajnalán tették közzé elképzeléseiket a helyi sajtóban Danilovics Gyula, Lehner Jakab és Matthesz Sándor. Mindhárman a helyi gazdaság és a közélet megújítása érdekében léptek fel, bár a politikai küzdőtér ellentétes oldalán foglaltak helyet.

A képen Tuba László látható kutatás közben 

A lexikonban szereplő országgyűlési képviselők sora most Frühwirth Mátyással bővült. Választási ellenfelét, Cserny Ferencet sem hagyhattam ki, aki több mint harminc éven játszott fontos szerepet városunk életében.

A Magyaróvári Gazdasági Akadémia két jeles neveltjének, Németh Viktor dunakiliti és Gallasz Jenő feketeerdei földbirtokosok, földbérlők életrajzát is közzétettem. Nagy múltú felsőoktatási intézményünket nem csak a tanárai, hanem egykori hallgatói is minősítik.

Nem rendelkezett jelentős földbirtokkal, de Máriakálnokon kastélyt építtetett Marsovszky Jenő. A szócikkből kiderül, hogyan vezetett az útja Trencsén megyéből, Bécsen és az utolsó magyar király szolgálatán át egészen nyughelyéig, a mosoni temetőig.

Végül essék szó a tudomány, a kultúra és a művészet néhány képviselőjéről is. Floderer Sándor vegyészmérnök kutatói pályája Magyaróváron az Országos Növénytermelési Állomáson kezdődött, majd szintén e városban a Vegykísérleti Állomás vezetője lett.

Tetzel Lőrinc Rajkán született és életútját a budapesti tudományegyetem könyvtárosaként fejezte be. Stadler Jakab mosoni gabonakereskedő, Flesch Károly sógora, fiatal korában festőnek készült és a bécsi képzőművészeti akadémia hallgatója volt, sőt néhány képe fenn is maradt.

A képen Kimlei Péter látható, aki az adatbázis egyik építője
A könyvtár adatbázisának karbantartásához nem csak az új szócikkek felvitele tartozik. Öt esetben már meglévő életrajzokat egészítettem ki, pontosítottam az ott szereplő hibás adatokat. A javítás lehetősége az online lexikon egyik nagy előnye. A másik pedig az, hogy nagyon sok érdeklődő el tudja érni határon belül és kívül egyaránt. 

A közelmúltban örömmel vettem észre, hogy lexikonunkat egy Burgenlandban megjelent tanulmány is forrásként szerepelteti. A kiadványra történő hivatkozás, legyen szó akár a könyv alakú akár a virtuális változatról, valamennyi készítő és közreműködő munkájának az elismerését jelenti.

Két hónapos intenzív kutatás, szócikk készítés során számos új információhoz jutottam, amelyet a használók rendelkezésére bocsátottam. Munkám során ismét rádöbbentem arra, hogy milyen keveset is tudok szűkebb szülőhazám történetéről, és az itt élt személyek életéről.


A Moson Megyei Életrajzi Lexikon szócikkeinek száma 2020. július közepére 758-ra nőtt.

Adatbázis bővítése, átalakítása


- Kimlei Péter -

Megjegyzések