Eco és a nagy kísérlet: A rózsa neve

Mivel minden szentnek maga felé hajlik a keze, így egy menő könyvtár kerül a látóterünkbe a mai ajánlóban. Kedves Olvasóm, el kell, hogy keserítselek, Sean Connery igéző arca és színészi játéka csak egyetlen réteget tud visszaadni abból, amit a könyv elénk tár. Ha szereted a középkorban játszódó krimit, elragadott Ken Follett világa, akkor ez a te filmed! Egy szerzetesi közösségben sorra történnek a gyanúsabbnál gyanúsabb halálesetek. Vilmos, a bölcs, daróc ruhás Sherlock Holmes és Adso, a zöldfülű, fiatal szerzetes párosa elképesztően izgalmas nyomozást folytat. Körülöttük pedig feltárul a kolostor és egy páratlan könyvtár színekkel és intrikákkal teli világa. A szöveghez azonban vértezd fel magad! Mert irodalomtudományi nehézbombázó. Az olasz Esterházy Péter (kettejüknek még a halála is válhatatlan egymástól) jól feladja a leckét. Ritkán esik meg olyan, hogy egy szerző részletes értelmezési instrukciót ír a saját regényéhez. Amolyan használati utasítást, mert ebben a

Amikor Óvár egén hatágú csillag ragyogott - Csermelyi József: Az óvári uradalom a Szentgyörgyi és Bazini grófok korában (1441-1521)


Mosonmagyaróváron a Hansági Múzeum és a Mika Sándor Egyesület közös kiadásában jelent meg Csermelyi József könyve, amit önmaga szerényen csak tanulmányként jegyez. A szerző fiatal történész, akinek fő kutatási területe Nyugat-Magyarország 15-16. századi története, különös tekintettel a birtok- és uradalomtörténetre. A kiadvány társkiadója a Mika Sándor Egyesület, amelyet volt és jelenlegi bölcsészhallgatók alapítottak, tagjai pedig olyan fiatal történészek, akik ez egykori Eötvös Collegium hagyományait folytatva végeznek szervezett formában tudományos, kulturális, oktatási, hagyományőrző és ismeretterjesztő tevékenységet. A könyv megszületéséhez nagyban hozzájárult a Hansági Múzeum azon szándéka, hogy városunk történetének eddig kevéssé ismert korszakainak kutatását ösztönözze, és annak eredményeit közzétegye.

A középkor, és azon belül a Szentgyörgyi és Bazini grófok korszaka olyannyira ismeretlen, hogy ezt a nyolcvan esztendőt helytörténeti munkáink egy-két mondatban elintézik. Nem véletlenül, mert e feladat megfelelő forrásismeretet, ezen belül nyelvismeretet, jogi ismereteket, továbbá megfelelő elemző készséget is kíván. Meg kell haladni a legendákkal színesített, tévedésekkel tarkított hagyományos eseménytörténetet.
 
Csermelyi József könyve két részből áll: birtoklástörténet, gazdaság- és igazgatástörténet. Függelékként egy közel nyolcvan oklevelet tartalmazó magyar nyelvű regesztagyűjteményt ad közre, amelyet egyrészt forrásként használt, másrészt a későbbi kutatókat segíti és támogatja. 

Az első rész az uradalom megszerzésével, a megtartásáért folytatott küzdelemmel és annak terjeszkedésével foglalkozik. A szerző a család- és a jogtörténet eszköztárát is felvonultatja. A Wolfartok és a Szentgyörgyiek leszármazási tábláinak segítségével magyarázza el a nem is olyan egyszerű családi viszonyokat. Megvilágítja a zálogbirtok és az adománybirtok sajátosságait majd a feudális kor perjogából kapunk bőséges ízelítőt, hiszen több évtizeden át tartott, mire a Szentgyörgyiek az összes kisemmizett Wolfart örökössel megegyeztek. A birtoktest növelése, az ezzel járó hatalmaskodások pedig újabb jogi eljárásokat vontak maguk után egészen 1522-ig, amikor is az visszakerült az akkori királynéhoz, Habsburg Máriához. Jogi csavar azonban, hogy ő nem is hitvesi jogon, hanem magánjogi alapon szerezte meg azt.

A második rész az uradalom bemutatásával kezdődik, az 1451-ben kibocsátott beiktatási parancslevél és 1525. évi urbárium adatainak egybevetésével. Látjuk, hogy a két időpont között 10 településsel, birtokkal növekedett az uradalom. 1525-ben a 34 településből, 7 (Óvár, Nezsider, Nyulas, Rajka, Szentjános, Zurány, Ruszt) az egyszerű falvaknál (Dorff) magasabb, Marckt státuszban szerepel. Ezek vagy mezővárosok voltak, és/vagy vámszedő helyeket működtettek a szárazföldi, vízi utak közlekedési csomópontjaiban.
A mezőgazdasági ágak közül a szőlőművelés volt a legjelentősebb, a bornak mindig megfelelő piaca volt, mert az ivóvíz rossz minősége miatt többnyire azt fogyasztották. A gabonanövények ára alacsony volt, ezért a földesurak ekkor még nem kapcsolódtak be mezőgazdasági árutermelésbe, bevételeik a kilencedből, és jórészt a vámokból származtak. 

Az 1354-ben kapott királynéi privilégiumok ellenére, Óvár a tárgyalt korban csak mezőváros volt, mert ezeket a kiváltságokat a mindenkori földesúr igyekezett megnyirbálni. Arra, hogy városunk, milyen helyet foglalt el a késő középkori magyarországi városok rangsorában Csermelyi József a Kubinyi András által kidolgozott centralitási pontrendszert idézi. Ez alapján városunk 16 pontot kapott. 3 nagybirtokosi rezidenciájáért, 2 úthálózati csomópontjáért, 4 vásárai, 1 rövid ideig működő pénzverdéje miatt járt neki. Ezen túl még kapott 3 pontot jogi helyzete miatt, 2-őt a Moson megyei egyházi tized beszedéséért, és ehhez jött még 1 pont az egyetemre beiratkozottak számának alapján. Összes pontjait tekintve olyan településekkel állt egy szinten, mint például Cegléd, Kecskemét vagy Sátoraljaújhely.
A továbbiakban, a szűkös források ellenére, értékes ismeretekhez jutunk a birtok igazgatásáról, és a familiárisi rendszer működéséről is. 

Külön alfejezet taglalja az uradalom egyházszervezetét, a templomokat és a plébániákat, sőt a főurak, a köznemesség és a polgárság kegyes alapítványaira is kitér. Óváron belül olyan egyházi vonatkozások kerülnek új megvilágításba, mint a Szűz Mária tiszteletére felszentelt várkápolna és a Szent Adorján plébániatemplom.
 
Mosonmagyaróvár Szentgyörgyi örökségének legfontosabb része azonban maga a vár, amit rezidenciájuknak használtak, bár a jelentős országos tisztségeket is betöltő család tagjai, ide nem temetkeztek. Ódon falai tárgyalásoknak, cselszövéseknek voltak szem- és fültanúi, számos magas rangú vendéget fogadtak itt, sőt 1462-ben itt tartották Szentgyörgyi Zsigmond fényes esküvőjét is. A várépület felújítása után a turizmus remélhetőleg ki tudja majd aknázni azokat a lehetőségeket, amelyek a középkori állapotok részleges helyreállításában rejlenek.

Az óvári vár boltozatos kapufolyosójának mennyezetén egy megkopott hatágú csillag emlékeztet a Szentgyörgyi és Bazini családra. Csermelyi József munkáját elolvasva ez a csillag számomra ismét régi fényében ragyog.  Jó szívvel ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik kíváncsiak múltunk „megtalált” nyolcvan esztendejére. 


- KP -
 

 
 


Megjegyzések