Eco és a nagy kísérlet: A rózsa neve

Mivel minden szentnek maga felé hajlik a keze, így egy menő könyvtár kerül a látóterünkbe a mai ajánlóban. Kedves Olvasóm, el kell, hogy keserítselek, Sean Connery igéző arca és színészi játéka csak egyetlen réteget tud visszaadni abból, amit a könyv elénk tár. Ha szereted a középkorban játszódó krimit, elragadott Ken Follett világa, akkor ez a te filmed! Egy szerzetesi közösségben sorra történnek a gyanúsabbnál gyanúsabb halálesetek. Vilmos, a bölcs, daróc ruhás Sherlock Holmes és Adso, a zöldfülű, fiatal szerzetes párosa elképesztően izgalmas nyomozást folytat. Körülöttük pedig feltárul a kolostor és egy páratlan könyvtár színekkel és intrikákkal teli világa. A szöveghez azonban vértezd fel magad! Mert irodalomtudományi nehézbombázó. Az olasz Esterházy Péter (kettejüknek még a halála is válhatatlan egymástól) jól feladja a leckét. Ritkán esik meg olyan, hogy egy szerző részletes értelmezési instrukciót ír a saját regényéhez. Amolyan használati utasítást, mert ebben a

Tóth Krisztina – Világadapter„Hol jártál Hosszúalvó, meséld csak el…” vetül fel a kérdés Tóth Krisztina verseskötetének záróakkordjaként egyetlen hosszú versmondatba ágyazva. Amint azt a kötet fülszövegében is olvashatjuk: „városok, tárgyak, emberek, bosszantó vagy épp mulatságos történetek indítják el a verseket” a megértéshez vezető úton. Gyermekkori emlékek vagy éppen a hétköznapi történésekből kiragadott pillanat töredékek felidézésével juthatunk el az idő, a létezés vagy a halál problematikájáig a költőnő 2016-ban megjelent, Világadapter című kötetében. Térbeli és időbeli barangolás sokszínűsége jellemzi a kötet egyes darabjait, melyek azonban e sokrétűség ellenére is rendkívül szoros egységet alkotnak: a kötet darabjai olvashatóak a kompozíció összefüggésében, de az egyes elemek – súlyos mondanivalójukkal - önmagukban is megállják helyüket.

Tóth Krisztina munkássága a kortárs lírában és prózában egyaránt meghatározó szereppel bír. Számos verses- és novelláskötetet tudhat magáénak. Prózai alkotásai számbavételénél érdemes megemlítenünk a Vonalkód, a Pillanatragasztó és a Pixel című novellásköteteit. Lírai pályájának áttekintésénél szintén több kötetet említhetünk kezdve első verseskötetétől, az 1989-es megjelenésű Őszi kabátlobogástól Az árnyékemberen, a Porhón, a Síró ponyván át egészen a 2009-ben megjelentetett Magas labdáig.

A számos hazai díjjal kitüntetett – többek között József Attila díjas – költőnő alkotói pályájának újabb állomása a Világadapter című verseskötet, mely a könyvhét apropóján jelent meg a Magvető Kiadó gondozásában. A vékonyka – mindössze nyolcvan oldalas – kötet olyan problémákat és témákat jár körbe, mint az idő múlandósága, a régi barátok tovatűnése és a halál mindent átható közelsége. A kötetben szereplő versek legtöbbjének színtere a mindennapokból jól ismert nagyvárosi közeget idézi az olvasóban: előkerülnek itt – mint a szemlélődés színterei - zsúfolt villamosok, metrók, buszok, mozgólépcsők, megállók és peronok. (Hogy vagytok?, Üzenet, Metro) A gyermekkor emlékeibe való merüléssel pedig felidéződik egy-egy iskolai tanterem vagy a rokonoknál töltött időkből ismeretes ház, szoba. (Háromnegyed, Idő, idő, idő) Szintén az emlékezés kapcsán épülnek a versszövegekbe egy-egy utazás egészen konkrét helyszínei, mint például Maribor, Ljubljana, a szlovén hegyek vagy a Charing Cross megálló Londonban. (Zsarnokgyík, Világadapter) Az egyes versekben felvillanó, szokványos nagyvárosi színterek mellett a mindennapok egyhangúságát magába sűrítő szituációk válnak a versszöveg tárgyává, mint például a barátokkal történő találkozó megbeszélése metrózás közben, egy panelház tizedik emeleti ablakából való kitekintés az eső áztatta aszfaltra vagy éppen egy dínós hátizsák megvásárlása. (Hogy vagytok?, Zápor, Zsarnokgyík) E gondosan megválasztott hétköznapi helyszínek és a sokszor húsbavágóan életszerű helyzetek adják a versek kissé  keserű esszenciáját.

Hogy hogyan jutunk el a legelemibb szintekről azokba a magaslatokba, ahol problémává válik a múlandóság, az idő és a halál témaköre? E kérdés megválaszolására rögtön a kötet nyitánya kiváló példa: 

„Ahogy a családban a hetedik, / gyanútlan nemzedék világra hozza / az oroszlánarcú , foltos csecsemőt, / ahogy a frissen festett házfalon / mégiscsak átüt az obszcén graffiti, / ahogy a háztűznéző alatt előjön / a kisházból a húgy- és szarszagú, / félbolond nagymama, és a levesbe nyúl, / ahogy a fásult majomarcból kinéz / az idegen testbe élethosszig bezárt / makacs, legyőzhetetlen értelem, / úgy villan cinkosan rád egy-egy pillanatra / barátaid arcából a halál.” 

A halál e leghétköznapibb szituációban történő megjelenése erős alaphangként csendül fel rögtön a kötet nyitó versében, s a múlandóság-tudat borús melankóliája visszaköszön az egész kötetben. A már többször kiemelt életközeli helyzetekkel, helyszínekkel, alakokkal szemben több versben is megjelenik az űr képe, mintegy kifejezvén azt a távolságtartó és szemlélődő attitűdöt, melyet a lírai én a kötetben képvisel. A Zápor című költeményben például e sorokat olvashatjuk:

„Gyermekkoromban / aszfaltkrétával írtam az útra. / Azt hittem, látni lehet majd / az űrből is azt a mondatot.” 


Szintén a hatalmas távolság képeként jelenik meg az űr a Kamera című vers alábbi soraiban:

„A torlódó, tollas sorban , épp a tölcsér/ elé érve felnéz a pislogó tömegből / egy borzas testű lény. Egyenesen az Isten, / a tágas űr sarkából néző vak tekintet / sugarába emelve csőrös arcát. / Aztán a tölcsér máris elnyeli.”

A Hosszúalvó című záróvers esetében pedig tulajdonképpen az egész versszöveget e távolság megragadása és érzékeltetése strukturálja.


„meséld el, Hosszúalvó, mi van a hegy fölött, a lélegző ég alatt, / óriás felhőtüdők rózsáin át a fény hogyan halad, / hogy gurguláz habot a hasadékok szája, / csillog a völgytorok cseppköves uvulája, / még távolabb miket rajzol a jég, a só, a mész, / hogy csak redőzött kép a föld, Isten szemgödre néz,” 


Tóth Krisztina kötetét tehát egyrészt a mindennapi, profán és a már-már égi szféra egymás mellett történő megjelenítése teszi igazán magával ragadóvá. 

A verseskötetet meghatározó és szervező elemek mellett észre kell vennünk annak erős megkomponáltságát is. A nyolcvan oldalas kötet ugyanis – amint az már a tartalomjegyzékben is jól látható – négy, szinte egyenlő részre tagolódik. A kötetbe felvett alkotások tematika alapján négy versciklusba rendeződnek. A négy versciklus – Futamidő, Turista, Tanítvány, Hosszúalvó – szoros összefüggésben áll egymással, mely egyrészt a már többször emlegetett versszövegeket átható hétköznapiságnak is köszönhető. Az egyes ciklusokba felvett versek szoros összetartozását tehát leginkább az egy-egy téma mentén való szerveződés teremti meg.A Világadapter értelmezéséhez segítséget nyújthat a borító vizsgálata: a ködös tájék és hegyek felett elsuhanó repülő jelképezheti azt a távolságot, ahonnan a lírai én például a Világadapter című versben is szemlélődik. Ám a repülőgép, mint a legnagyobb távolságot áthidaló közlekedési eszköz a tereken és időkön történő átívelés képi megjelenítéseként is felfogható. A versek formai sokszínűsége mellett sem mehetünk el szó nélkül: a kötetben ugyanis egymást váltják a rövid, tömör, rendkívül sűrű és a terjedelmesebb, akár egyetlen hosszú versmondatból vagy versszakból álló alkotások, megtörve ezáltal a kompozíció egységét. Mégis szorosan összefüggő alkotások rendszeréről van itt szó, melyeket a téma és a vissza-visszatérő motívumok (például az űr, az óra, a ház) teremtenek meg.Tóth Krisztina verseskötete összességében rendkívül izgalmas, mind a témaválasztás, mind pedig az annak ábrázolása tekintetében. A sokszor megrázó és kissé talán nyomasztó kérdések e mindennapok egyszerűségének köntösében történő ábrázolásában rejlik a kötet nagyszerűsége.

A  Nők Lapja legfrissebb - 2019.01.22-én megjelent 4. számában -  olvashatnak Tóth Krisztináról.


Jó olvasást kívánok!
- Sz- 

Megjegyzések